Příušní žláza
1. Lalůček žlázy
1. Lalůček žlázy
2. Vývody
2. Vývody
3. Žíhané vývody
3. Žíhané vývody
A. Adenoidně cystický karcinom
A. Adenoidně cystický karcinom
B. Adenoidně cystický karcinom - detail
B. Adenoidně cystický karcinom - detail