Tenké střevo
1. Řez stěnou
1. Řez stěnou
2. Klky
2. Klky
3. Mikrostruktura klku
3. Mikrostruktura klku
4. Svalovina
4. Svalovina
5. Nervové pleteně
5. Nervové pleteně
6. Plexus myentericus
6. Plexus myentericus
7. Proliferující buňky
7. Proliferující buňky
8. DNES buňky
8. DNES buňky
A. Crohnova choroba - přehled
A. Crohnova choroba - přehled
B. Crohnova choroba - granulom
B. Crohnova choroba - granulom
C. Dobře dif. neuroendokr. karcinom
C. Dobře dif. neuroendokr. karcinom
D. Dobře dif. neuroendokr. karcinom
D. Dobře dif. neuroendokr. karcinom
E. Dobře dif. neuroendokr. karcinom
E. Dobře dif. neuroendokr. karcinom