Průdušnice
1. Celkový přehled
1. Celkový přehled
2. Řez stěnou - s chrupavkou
2. Řez stěnou - s chrupavkou
3. Řez stěnou - paries membranaceus
3. Řez stěnou - paries membranaceus
4. Žlázky
4. Žlázky
5. Epitel
5. Epitel
A. Pseudomembranózní tracheitis
A. Pseudomembranózní tracheitis
B. Pseudomembranózní tracheitis - detail
B. Pseudomembranózní tracheitis - detail
C. Pseudomembranózní tracheitis - detail
C. Pseudomembranózní tracheitis - detail