Močový měchýř
1. Řez stěnou
1. Řez stěnou
2. Tunica mucosa
2. Tunica mucosa
A. Karcinom z přechodních buněk
A. Karcinom z přechodních buněk
B. Karcinom z přechodních buněk
B. Karcinom z přechodních buněk