Vaječník
01. Celkový přehled
01. Celkový přehled
02. Stavba kůry
02. Stavba kůry
03.
03. "Zárodeční epitel"
04. Primordiální folikuly
04. Primordiální folikuly
05. Primární mnohovrstevný folikul
05. Primární mnohovrstevný folikul
06. Sekundární folikul
06. Sekundární folikul
07. Terciární folikul
07. Terciární folikul
08. Žluté tělísko
08. Žluté tělísko
09. Theca a granulosa žlutého tělíska
09. Theca a granulosa žlutého tělíska
10. Granulosa-luteinní buňky
10. Granulosa-luteinní buňky
11. Theca-luteinní buňky
11. Theca-luteinní buňky
A. Mucinózní cystadenom - přehled
A. Mucinózní cystadenom - přehled
B. Mucinózní cystadenom
B. Mucinózní cystadenom
C. Serózní cystadenokarcinom - přehled
C. Serózní cystadenokarcinom - přehled
D. Serózní cystadenokarcinom - detail
D. Serózní cystadenokarcinom - detail
E. Zralý (koetánní) teratom
E. Zralý (koetánní) teratom
F. Granulózový nádor
F. Granulózový nádor
G. Call - Exnerova tělíska
G. Call - Exnerova tělíska