Srdce
1. Srdeční svalovina
1. Srdeční svalovina
2. Interkalární disky
2. Interkalární disky
A. Akutní infarkt myokardu
A. Akutní infarkt myokardu
B. Akutní infarkt myokardu - detail
B. Akutní infarkt myokardu - detail
C. Bakteriální endokarditida - přehled
C. Bakteriální endokarditida - přehled
D. Bakteriální endokarditida - detail
D. Bakteriální endokarditida - detail
E. Bakteriální endokarditida - detail
E. Bakteriální endokarditida - detail
F. Fibrinózní perikarditida - přehled
F. Fibrinózní perikarditida - přehled
G. Fibrinózní perikarditida - detail
G. Fibrinózní perikarditida - detail