Tepna
01. Řez stěnou elastické tepny
01. Řez stěnou elastické tepny
02. Řez stěnou elastické tepny
02. Řez stěnou elastické tepny
03. Řez stěnou elastické tepny
03. Řez stěnou elastické tepny
04. Elastické membrány
04. Elastické membrány
05. Elastické membrány + cévka
05. Elastické membrány + cévka
06. Celkový přehled svalové tepny
06. Celkový přehled svalové tepny
6. Stěna tepny a žíly
6. Stěna tepny a žíly
07. Celkový přehled svalové tepny
07. Celkový přehled svalové tepny
08. Řez stěnou svalové tepny
08. Řez stěnou svalové tepny
09. Odstup větve - svalová tepna
09. Odstup větve - svalová tepna
10. Řez stěnou svalové tepny
10. Řez stěnou svalové tepny
11. Tunica intima svalové tepny
11. Tunica intima svalové tepny
12. Arteriola a venula
12. Arteriola a venula
A. Ateroskleróza ilické tepny - přehled
A. Ateroskleróza ilické tepny - přehled
B. Ateroskleróza ilické tepny - detail
B. Ateroskleróza ilické tepny - detail
C. Disekce aorty - přehled
C. Disekce aorty - přehled
D. Disekce aorty - detail
D. Disekce aorty - detail
E. Polyarteriitis nodosa - přehled
E. Polyarteriitis nodosa - přehled
F. Polyarteriitis nodosa - přehled
F. Polyarteriitis nodosa - přehled
G. Polyarteriitis nodosa - detail
G. Polyarteriitis nodosa - detail