Přištítná tělíska
2. Hlavní a oxyfilní buňky
img00002.jpg
V přištítných tělíscích nacházíme dva typy buněk. Buňky hlavní (2), které jsou v převaze a jsou menší. Buňky oxyfilní (1) tvoří drobné shluky. V parenchymu se mohou objevit i buňky tukové (4). Žláza je protkána řadou cév a kapilár (3).