Nadledvina
1. Řez kůrou i dření
1. Řez kůrou i dření
2. Řez kůrou i dření
2. Řez kůrou i dření
3. Pouzdro a zona glomerulosa kůry
3. Pouzdro a zona glomerulosa kůry
4. Zona fasciculata kůry
4. Zona fasciculata kůry
5. Zona fasciculata kůry
5. Zona fasciculata kůry
6. Zona reticularis kůry
6. Zona reticularis kůry
7. Dřeň
7. Dřeň
A. Feochromocytom nadledviny - přehled
A. Feochromocytom nadledviny - přehled
B. Feochromocytom nadledviny
B. Feochromocytom nadledviny
C. Feochromocytom nadledviny - detail
C. Feochromocytom nadledviny - detail
D. Ganglioneurom - přehled
D. Ganglioneurom - přehled
E. Ganglioneurom - detail
E. Ganglioneurom - detail