Nátěr z periferní krve
01. Neutrofilní granulocyty
01. Neutrofilní granulocyty
02. Neutrofilní granulocyt
02. Neutrofilní granulocyt
03. Neutrofilní granulocyt
03. Neutrofilní granulocyt
04. Neutrofilní granulocyt
04. Neutrofilní granulocyt
05. Neutrofilní granulocyt
05. Neutrofilní granulocyt
06. Neutrofilní granulocyt
06. Neutrofilní granulocyt
07. Neutrofilní granulocyt
07. Neutrofilní granulocyt
08. Neutrofilní granulocyt
08. Neutrofilní granulocyt
09. Eosinofilní granulocyty
09. Eosinofilní granulocyty
10. Eosinofilní granulocyt
10. Eosinofilní granulocyt
11. Eosinofilní granulocyt
11. Eosinofilní granulocyt
12. Bazofilní granulocyt
12. Bazofilní granulocyt
13. Bazofilní granulocyt
13. Bazofilní granulocyt
14. Lymfocyty
14. Lymfocyty
15. Lymfocyty
15. Lymfocyty
16. Lymfocyt
16. Lymfocyt
17. Lymfocyt
17. Lymfocyt
18. Lymfocyt
18. Lymfocyt
19. Lymfocyt
19. Lymfocyt
20. Plasmatická buňka
20. Plasmatická buňka
21. Monocyt
21. Monocyt
22. Monocyt
22. Monocyt
23. Monocyty
23. Monocyty
24. Monocyt, neutrofil
24. Monocyt, neutrofil
25. Neutrofil, lymfocyt
25. Neutrofil, lymfocyt
26. Neutrofil, monocyt
26. Neutrofil, monocyt
27. Eosinofil, lymfocyt
27. Eosinofil, lymfocyt
28. Neutrofil, eosinofil
28. Neutrofil, eosinofil
29. Bazofil, neutrofil, monocyt
29. Bazofil, neutrofil, monocyt
30. Neutrofil, lymfocyt
30. Neutrofil, lymfocyt
31. Neutrofil, lymfocyt
31. Neutrofil, lymfocyt
32. Neutrofil, bazofil
32. Neutrofil, bazofil
33. Eosinofil, neutrofil
33. Eosinofil, neutrofil
34. Neutrofil, monocyt
34. Neutrofil, monocyt