Novinky a doplnění atlasu

Hlášení o chybách:

1. Latina
Bohužel ukázalo se, že nefunguje latinská terminologie v orgánech. Program následně upozorňuje na chybu a nelze vyhledávat fotografie.
V dialogu Nastavení (F2) nezadávejte jako jazyk orgánu "latinsky".
Chybové hlášení: Pokusili jste se spustit dotaz, který neobsahuje určený výraz organ_lt jako součást agregační funkce.
Odstranění problému: Klávesou F2 (příp. přísl. ikonou) vyvolejte dialog Nastavení a jako jazyk orgánu zvolte "čeština".

2. OS Microsoft Windows Vista
V době vzniku aplikační části atlasu nebyl k dispozici operační systém Microsoft Vista. V současné době se objevují hlášení o nefunkčnosti atlasu pod tímto operačním systémem.

K chybě dojde po nastavení aplikace v úvodní obrazovce. Po stisknutí nápisu Spustit... se objeví chybová hláška a program nepokračuje.
Chybové hlášení: Program Histologicko-patologický atlas přestal pracovat
Odstranění problému: Nespouštějte aplikaci tímto způsobem. Po nastavení v programu autorun.exe (spustí se automaticky po vložení CD) jej uzavřete a přímo spusťte soubor atlas.exe v kořenovém adresáři Vašeho CD. Je možné vytvořit zástupce tohoto programu, který se uloží kupř. na pracovní plochu.

Autoři