Studijní literatura
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web

Seznam studijní literatury

Funkční histologie
V. Konrádová et al.
2. vyd.
Praha, H&H, 2000
Modul A
Modul B

Skripta histologie
R. Jelínek et al.
Supertext v síti 3. LF UK

Modul A
Základy histologie
L. C. Junqueira, J. Carneiro, R. O. Kelley.
1. české vydání, přeložil R. Jelínek
Jinočany: H&H, 1997
Modul A
Modul B
Zrození člověka
K. L. Moore, T. V. N. Persaud
1. české vydání, přeložil R. Jelínek
Praha 2002
Modul A
Modul B
Metody v histologii
E. Maňáková, A. Seichertová
1. vyd.
Praha: Karolinum, 2001
Modul B
Embryologie pro pediatry: učebnice pro lékařské fakulty
Z. Vacek
2. dopl. vyd.
Praha: Karolinum, 1992
Modul A
Histology
J. Sobotta, F. Hammersen.
Baltimore: Urban a Schwarzenber, 1985
Modul A
Wheather's Functional Histology: a Text and Colour Atlas
H. G. Burkitt, B. Young, J. W. Health.
4rd ed.
Edinburgh: Churchill Livingstone, 1993
Modul A

The Developing Human: Clinically Oriented Embryology
K. L. Moore, T. V. N. Persaud.
5th ed.
Philadelphia: W. B. Saunders Co., 1993

Modul A
Langman's Medical Embryology
T. W. Sadler
6th ed.
Baltimore: Williams & Wilkins, 1990
Modul B