Nosní dutina
1. Čichový epitel
img00001.jpg
Čichový epitel (1) v nosní dutině je víceřadý cylindrický epitel, v němž se vyskytují tři základní typy buněk. V přehledných barveních (jako je HE) je můžeme jen částečně rozlišit podle umístění jejich jader:basální buňky (2) jsou kmenové buňky, z nichž dochází k obnově epitelu, Jejich jádra jsou uložena v basální části epitelu.receptorové buňky (3) mají jádro zhruba uprostřed buňky. Jsou to vlastní smyslové buňky - bipolární neurony s dendrity větvenými ve vrstvičce hlenu na povrchu epitelupodpůrné buňky (4) mají jádro v apikální části cytoplasmy, na povrchu mají mikroklky a vytváření hlen, který je na povrchu epiteluPod epitelem je vrstva řídkého vaziva, ve které jsou uloženy glandulae olfactoriae (Bowmanovy žlázy - 5), procházející epitelem (6) a vylučující řídký sekret a podílejí se také na tvrobě hlenu. Dále jsou zde uloženy svazky axonů (7) smyslových buněk vytvářející fila olfactoria a konečně také velké množství krevních cév (8).