Studijní materiály - filtr
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus - zima
    Sylabus - léto
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  PVK
    Vývojová toxikologie
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
  Informace pro kroužky

 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web

Studijní materiály


Zobrazit materiály pro z  
které zpřístupnil/a
Duté orgány na preparátech
Diferenciální diagnóza dutých orgánů na histologických preparátech (přehledná tabulka)
Tisková verze - 93.9 kB - Poslední změna: 9. 5. 2006
Dýchací systém
Morfologické praktikum - dolní cesty dýchací
Tisková verze - 294.4 kB - Poslední změna: 25. 2. 2005 Výuková verze - 1394 kB - Poslední změna: 25. 2. 2005
Embryologie
Embryonální období (Špaček)
Výuková verze - 3251.8 kB - Poslední změna: 2. 3. 2005
Praktikum embryogeneze
Výuková verze - 17110.5 kB - Poslední změna: 22. 2. 2005
Přídatné orgány embryonální
Tisková verze - 21 kB - Poslední změna: 22. 3. 2005 Výuková verze - 2454.5 kB - Poslední změna: 23. 3. 2005
Vývoj krku, obličeje a dýchacího systému (Špaček)
Výuková verze - 1721.5 kB - Poslední změna: 8. 3. 2005
Endokrinní systém
Materiál z integrovaného semináře
Tisková verze - 409.5 kB - Poslední změna: 16. 11. 2004 Výuková verze - 6351.5 kB - Poslední změna: 12. 11. 2005
Imunitní systém
Diferenciální dignóza lymfatických orgánů na histologických preparátech (přehledná tabulka)
Tisková verze - 91.2 kB - Poslední změna: 9. 5. 2006
Praktikum
Výuková verze - 3748 kB - Poslední změna: 7. 11. 2005
Metody v histologii
Histochemie (Špaček)
Tisková verze - 258 kB - Poslední změna: 8. 12. 2004 Výuková verze - 1571.2 kB - Poslední změna: 8. 12. 2004
Orientace na preparátu a elektronogramu, cytologie (Špaček)
Tisková verze - 85.7 kB - Poslední změna: 8. 12. 2004 Výuková verze - 2040.9 kB - Poslední změna: 8. 12. 2004
Úvodní praktikum, metody, popis přípravy preparátů, barvící techniky - trochu moc obrázků
Výuková verze - 14094 kB - Poslední změna: 5. 10. 2005
Močopohlavní systém
Morfologie močového systému
Tisková verze - 292.2 kB - Poslední změna: 23. 3. 2005 Výuková verze - 6027.5 kB - Poslední změna: 23. 3. 2005
Morfologie mužského pohlavního systému
Tisková verze - 417.3 kB - Poslední změna: 23. 3. 2005 Výuková verze - 4703.5 kB - Poslední změna: 23. 3. 2005
Morfologie ženského pohlavního systému
Tisková verze - 590.5 kB - Poslední změna: 23. 3. 2005 Výuková verze - 5687.5 kB - Poslední změna: 23. 3. 2005
Vývoj a morfologie ledvin (Špaček)
Výuková verze - 2930.8 kB - Poslední změna: 8. 3. 2005
Vývoj močopohlavního systému
Tisková verze - 144.3 kB - Poslední změna: 23. 3. 2005 Výuková verze - 3024 kB - Poslední změna: 23. 3. 2005
Vývoj pohlavního systému (Špaček)
Tisková verze - 302.7 kB - Poslední změna: 24. 3. 2005 Výuková verze - 4026.9 kB - Poslední změna: 24. 3. 2005
Nervový systém
Nervový systém (Špaček)
Tisková verze - 794.6 kB - Poslední změna: 23. 3. 2005 Výuková verze - 3847.5 kB - Poslední změna: 23. 3. 2005
Oběhový systém
Histologie srdce a cév
Tisková verze - 448.6 kB - Poslední změna: 27. 10. 2005 Výuková verze - 3861.8 kB - Poslední změna: 27. 10. 2005
Integrovaný seminář srdce
Tisková verze - 491.6 kB - Poslední změna: 16. 11. 2004 Výuková verze - 4404 kB - Poslední změna: 16. 11. 2004
Organizace semestru
Preparáty z modulu A zkoušené na konci 2. semestru
Tisková verze - 100.9 kB - Poslední změna: 24. 11. 2004
Preparáty z modulu A zkoušené na konci 3. semestru
Tisková verze - 107.2 kB - Poslední změna: 24. 11. 2004
Preparáty z modulu A zkoušené na konci 4. semestru
Tisková verze - 109.7 kB - Poslední změna: 24. 11. 2004
Seznam otázek ke zkoušce z modulu I/B ve školním roce 2004/5
Tisková verze - 87.7 kB - Poslední změna: 9. 3. 2005
Seznam preparátů pro modul I/B
Tisková verze - 21.6 kB - Poslední změna: 6. 10. 2004
Sylabus modulu I/B - zimní semestr
Tisková verze - 135 kB - Poslední změna: 6. 10. 2004
Skripta histologie a embryologie
Původní nevydaná skripta prof. R. Jelínka a kolektivu. Kompletní text.
Tisková verze - 2490.9 kB - Poslední změna: 23. 6. 2004
Tkáně
Epitelová tkáň
Tisková verze - 88.5 kB - Poslední změna: 5. 1. 2005 Výuková verze - 5643 kB - Poslední změna: 5. 1. 2005
Histologie a úvod do anatomie svalů
Tisková verze - 102.8 kB - Poslední změna: 28. 6. 2004 Výuková verze - 2431.5 kB - Poslední změna: 20. 12. 2004
Kost a chrupavka
Tisková verze - 129.1 kB - Poslední změna: 13. 12. 2004
Krev a krvetvorba
Tisková verze - 62.3 kB - Poslední změna: 16. 11. 2004 Výuková verze - 7506 kB - Poslední změna: 29. 11. 2004
Nervová tkáň (Špaček)
Tisková verze - 1718.4 kB - Poslední změna: 13. 1. 2005 Výuková verze - 2830.1 kB - Poslední změna: 13. 1. 2005
Pojivová tkáň - vazivo (Špaček)
Tisková verze - 1457.3 kB - Poslední změna: 8. 12. 2004 Výuková verze - 4042.1 kB - Poslední změna: 8. 12. 2004
Trávicí systém
Morfologie jater, žlučníku a pankreatu
Výuková verze - 5120.4 kB - Poslední změna: 26. 4. 2005
Vývoj trávicího systému a obecná stavba trávicí trubice (Špaček)
Výuková verze - 4379.6 kB - Poslední změna: 26. 4. 2005
Žlázy na preparátech
Diferenciální diagnóza alveolárních žláz a žlázám podobných orgánů na preparátech (přehledná tabulka)
Tisková verze - 101.7 kB - Poslední změna: 8. 10. 2006